Vrchařská koruna Valašska – Jiří Šimoník má splněno

V neděli 17. 4. 2016 dokončil Vrchařskou korunu Valašska člen BK JOaC Jiří Šimoník, stal se tak momentálně nejstarším účastníkem VKV.