BK JOaC Janová,z.s.      –        Bicyklistický klub 

                              janovských ogarů a cérek

Jsme samosprávný a dobrovolný spolek podporujících cyklistiku a sport . Naším cílem je vytvořit dobrý kolektiv lidí, kteří společně podnikají výlety, účastní se závodů a pořádají aktivity, zejména pro děti a mládež.

Výkonný výbor

                                    předseda    Jiří Šimoník,   člen Iveta Fojtů, člen Pavla Hatlapatková

Počet členů ve spolku 41 z toho 22 mládeže do 18ti let.